Raksa.info

Hankkeen tyyppi:
Palvelu

Hankkeen kuvaus:
Rakennuslupien tiedot ja kuvat julkaistaan selkeässä muodossa kaupunkilaisille.

Etenemisvaihe:
Tutkimus

Julkaisuvuosi:
2007

Internet:
www.raksa.info

Pääyhteistyökumppani:
Forum Virium Helsinki

Pilottivaiheen
yhteistyökumppanit:
YIT
SRV
Helsingin Energia
Senaatti-kiinteistöt
Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirasto ja rakennusvirasto

Lisätiedot:
Mikko Teerenhovi
toimitusjohtaja
puh. +358 50 538 7983
mikko@publicside.fi

Julkaisut:
Helsingin Sanomat 28.8.2007
Tekniikka ja Talous 28.8.2007
Taloussanomat 28.8.2007
Rakennuslehti 28.8.2007
Helsinki-info 4/2007
ing 2/2007
DigiToday 12.12.2007
IT-viikko 12.12.2007
Tietokone 12.12.2007

Palkinnot:
Nokia Ubimedia MindTrek
Award 2007 – kunniamaininta

Kaikki työmaat samassa osoitteessa

Raksa.info on internet- ja mobiilipalvelu, joka tarjoaa uudenlaisen tiedonsaantikanavan Helsingin rakennustyömaista. Palvelu on tarkoitettu sekä tavallisille kaupunkilaisille että rakennusalan ammattilaisille. Sivustolta löytyy rakennuslupahankkeista tietoa, joka on julkista mutta ollut aiemmin vaikeasti saatavilla.

Pilottivaiheessa mukana on ollut kymmeniä merkittäviä työmaita Helsingistä, joita koskevat lupapäätökset ja rakennusta koskevat tiedot on siirretty rakennusvalvonnan ja rakennusviraston tietokannasta raksa.info -sivuille. Palvelu on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Työmaan ulkopuolelle on kyltitetty raksa.info -numero, jonka avulla kyseisen työmaan rakennuslupapäätös lupakuvineen löytyy internetistä. Tiedot saa lyhyesti myös tekstiviestillä matkapuhelimeen.