Kierrätyspaviljonki

Hankkeen tyyppi:
Tuote

Hankkeen kuvaus:
Näyttelypaviljonki työmaiden ylijäämämateriaalista.

Etenemisvaihe:
Idea

Julkaisuvuosi:
2010

Yhteyshenkilö:
Mikko Teerenhovi, toimitusjohtaja
puh. +358 50 538 7983
mikko@publicside.fi

Julkaisut:
-

Palkinnot:
-

Lisämateriaalit:
-

Näyttelypaviljonki työmaiden ylijäämämateriaalista

Kierrätyspaviljonki-projetin ideana on rakentaa Helsingin designpääkaupunkivuodelle 2012 näyttelypaviljonki Jätkänsaaren työmaiden ylijäämämateriaalista. Jätkänsaaren rakentaminen on jo käynnissä ja jatkuu vuosia eteenpäin. Rakentajien kanssa tehdään sopimus ylijäämämateriaalin hyödyntämisestä ja rakennus suunnitellaan ja rakennetaan pitkälti saadun materiaalin pohjalta arkkitehtiopiskelijoiden voimin. Rakennuksessa pyritään 80% kierrätysasteeseen. Työn tuloksena syntyy kierrätyspaviljongin lisäksi arvokasta tietoa ylijäämämateriaalin hyödyntämisestä modernissa rakennusteollisuudessa. Syntyneestä tutkimustyöstä koostetaan perusnäyttely paviljonkiin.

Paviljonkiin haetaan poikkeuslupa ja sen ideakilpailun pohjalta syntyneet pääpiirustukset hyväksytetään rakennusvalvonnassa. Rakennustyön elävästä luonteesta johtuen projekti vaatii aktiivista osallistumista rakennustarkastajilta. Paviljonkia hyödynnetään designvuoden jälkeen Töölönlahden suunnitelmien esittelyyn.